Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (SARS COVID-19) Ianuarie 2021

Definitiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (SARS COVID-19) Ianuarie 2021

Actualizate de OMS la 04.01.2021

Criterii clinice

Orice persoană care prezintă cel puțin unul din următoarele semne și simptome:
-tuse
-febră
-scurtarea respirației
-debut brusc al anosmiei, ageuziei sau disgeuziei

Criterii de diagnostic imagistic

Evidențe radiologice de leziuni compatibile cu COVID-19

Criterii de laborator

Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 într-o probă biologică

Criterii epidemiologice

Cel puțin unuldintre următoarele:
-contact direct cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioară dateidebutului;
-rezident sau personal al unei instituții pentru îngrijirea persoanelor vulnerabile în perioada de 14 zile anterioară datei debutului, instituție în care transmiterea SARS-CoV-2 a fost confirmată

Clasificarea cazurilor

A.Caz posibil
Orice persoană care întrunește criteriile clinice

B.Caz probabil
Orice persoană care întrunește criteriile clinice și care are legătură epidemiologică cu un caz confirmat
SAU
Orice persoană care întrunește criteriile de diagnostic imagistic

C.Caz confirmat
Orice persoană care întrunește criteriile de laborator
1Simptome și semne adiționale mai puțin specifice pot include cefalee,frisoane, mialgii, astenie, vărsături și/sau diaree.
2Testul rapid antigenic ar trebui efectuat în maximum 5 zile după data debutului sau în maximum 7 zile după data expunerii. Dacă data expunerii nu este cunoscută, testul rapid antigenic ar trebui efectuat cât mai curând posibil.

Testarea pentru SARS-CoV-2 este obligatorie pentru toate cazurile posibile.

Contactul direct este definit ca:
-Persoană care locuiește în aceeași gospodăriecu un pacient cu COVID-19;
-Persoană care a avut contact fizic directcu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
-Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioaseale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănușă);
-Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţămai mică de 2 m şi cu o durată deminimum 15 minute;
-Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere(ex. sala de clasă, sală de ședințe, salăde așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
-Persoană din rândul personalului medico-sanitarsau altă persoană careacordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cuCOVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție.

Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zileanterioare datei debutului. Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT.

Definițiile de caz COVID-19 asociat asistenței medicale (IAAM)Sursa SARS-CoV-2: asociată asistenței medicale versus transmisă comunitar

Clasificarea cazurilor de COVID-19 ca infecții asociate asistenței medicale trebuie să țină cont de perioadele de incubație cunoscute la acest moment (Lauer SA et al. Ann Intern Med. 2020;172:577-582. doi:10.7326/M20-0504), respectiv numărulde zile până la debutul simptomelor, sau până la testul de laborator pozitiv (indiferent care este primul), după admiterea într-o unitate sanitară (în ziua 1), evaluarea sursei, prevalența COVID-19 în instituție/secție, contactul cu cazuri cunoscute din comunitate sau din unitatea medicală, precum și orice alte date care indică în mod plauzibil sursa infecției.

În acest sens putem avea următoarele situații:
Caz COVID-19 internat,cu sursă în comunitate:
-Simptomele prezente la internare sau cu debut în ziua 1 sau 2 după admitere;-Debutul simptomelor în zilele 3-7 și o suspiciune puternică de transmitere în comunitate
Caz COVID-19 internat, cu sursă nedeterminată:
-Debutul simptomelor în ziua 3-7 după admitere, cu informații insuficiente cu privire la sursade viruspentru a-l alocala o altă categorieCazCOVID-19 internat, cu sursă probabilă în spital:
-Debutul simptomelor începând cu a 8-a-14-azi de la internare-Debutul simptomelor în ziua 3-7 și o suspiciune puternică de transmitere a virusuluiprin asistența medicala acordată
CazCOVID-19 internat în spital,cu sursă în spital
-Debutul simptomelor în ziua ≥14 după internareExistă și situația în care apar simptome caracteristice COVID-19 care debutează într-un interval de 14 zile de la externarea dintr-o unitate sanitară (de exemplu, reinternare),situație în care sursa de viruspoate fi comunitară sau nedeterminată. În acestă situație evaluarea finală trebuie să țină cont de paticularitățile cazului.
Notă:Aceste definiții nu se pot aplica în situația COVID-19 la personalul medico-sanitar.

Clasificarea sursei de virus în rândul personalului medico-sanitar recunoaște aceleași categorii, dar trebuie să se bazeze pe o evaluare individuală a fiecărui caz privind probabilitatea expunerii la cazurile de COVID-19 în cadrul asistenței medicale acordate în unitatea sanitara, respectivîn comunitate.

Deces la pacient confirmat cu COVID-19

Decesul cu COVID-19 este definit ca decesul survenit la un pacient confirmat cu COVID-19, cu excepția situațiilor în care există o altă cauză clară de deces care nu poate fi în relație cu COVID-19 (ex.traumatism, hemoragie acută majoră, infarct miocardic acut, accident vascular cerebral acut, septicemieetc) și la care nu a existat o perioadă de recuperare completă între boală și momentul decesului.Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportat cași cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existentecare se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menționat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces.
De asemenea, mentionam ca, potrivit Ordinului MS nr.961/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, cazurile confirmate COVID soldate cu deces la care testele RT-PCR în dinamică din spută/aspirat bronșic sunt negative (2 teste) pot fi considerate deces cauzat de infecțiacu SARS-CoV-2 dacă clinicianul evidențiază semne și simptome înalt sugestive și decesul este corelat cu evoluția clinică determinată de COVID-19. În situația în care apare necesitatea clarificării cauzei decesului, se indică examene RT-PCRdin țesut pulmonar recoltat de către medicul specialist anatomie patologică/medicină legală fără a fi necesară necropsia.
„Criterii pentru initierea testarii pentru SARS-CoV-2Confirmarea prompta a cazului suspecteste necesara pentru a asigura, rapid si eficient, supravegherea epidemiologica a contactilor, implementarea masurilor de prevenire si control al infectiei, precum si colectarea informatiilor epidemiologice si clinice relevante.

Recomandări de prioritizare a testării prin RT-PCR și/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2:
Categoria RT-PCRTest rapidantigenicRT-PCR sau test antigenic rapid
1.Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar si auxiliar, conform definiţiei de caz
2. Persoane simptomaticecu rezultat negativla testul pentru antigenul SARS-CoV-2, efectuat în unități sanitare
3. Contacți direcți ai cazurilor confirmateda, pentru contacții simptomaticida, în focarele de colectivitate(centre rezidențiale, secții de psihiatrie cronici,penitenciare) confirmate prin RT-PCR, pentru a facilita detectarea timpurie a altor cazuri, ca parte a supravegherii contacților și a investigării focarului
4. Pacienţi cu maximum 48 de ore înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizarepost-transplant –2 teste la 24 de ore interval
5. Echipele medicale de prelevare a organelor pentru transplant care se deplaseaza de la centrul de transplant in centrele de prelevare –la fiecare 2 saptamani
6. Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie**în contextul bolii sau indusă medicamentos, cu maximum 48 de ore inainte de internarea în spitalda7. Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau radioterapie: -Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie –cu maximum 48 de ore inainte de fiecare cura, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare;-Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de radioterapie –înainte de prima ședință și apoi la 14zile, până la terminarea cureida8. Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore înaintea intervenției/manopereida9. Însoțitorii pacienților copii de la punctele 6., 7. și 8.
10. Pacienti hemodializaţi asimptomatici
-de 2 ori pe luna;
-Pacienti hemodializati asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între ele
11. Persoane instituționalizate asimptomatice, inclusiv pacienții cronici psihiatrici cu durata de internare care depășește o lună, la internare, persoane din penitenciare, la admiterea în unitateși ulterior cu frecvența menționată* de 2 ori pe lună sau de 4 ori pe lună
12. Personalul de îngrijire din centre rezidențiale, secțiile de psihiatrie cronici și personalul din penitenciare
13. Gravidele asimptomatice care se află în carantină / izolare la domiciliu sau au fost contact direct cu un caz confirmat –în ziua 14, dacă nu au devenit simptomaticeda
14. Personal medico-sanitar si auxiliar asimptomaticcontact direct cu caz confirmat, în a 5-7 zi de la ultimul contact posibil infectant***

Persoanele care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile nu se mai testează la interval de 2 săptămâni, cu excepția celor cu imonosupresii severe și a celor care dezvoltă simptomatologie clar sugestivă (Ord.MS 1819/2020)**În acest context, termenul de imunosupresie se referă la: chemoterapia citotoxică, agenți biologici cu acțiune prelungită, imunoterapie celulară și doze mari de glucocorticoizi, conform ghidului Societății Americane de Boli Infecțioase (6.05.2020), accesat la https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-diagnostics/***

În perioada imediată contactului posibil infectant și până la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar si auxiliar își va desfășura activitatea cu respectarea măsurilor de protecție standard. Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din rândul personalului sanitar vor respecta procedurile de izolare impuse şi pentru restul persoanelor infectate. Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandări.

Unitățile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical şi/sau pacienți prin tehnici de RT-PCR, suplimentar faţă de aceste recomandări, care pot fi realizate cu resurse proprii, în laboratoarele pe care le dețin sau în alte laboratoare.
Ministerele cu retea sanitara proprie pot stabili protocoale de testare pentru personalul propriu, in functie de specificul activitatii.În aceste cazuri, unităţile sanitare îşi vor efectua propria anchetă epidemiologică şi vor adopta măsuri de limitare a infecției, acţiuni ce intră în responsabilitatea directă a managerului. Raportul anchetei epidemiologice va fi trimis în termen de 24 de ore direcţiei de sănătate publică a judeţului de apartenență a cazului.

Daniel Ganea
Vino cu mine
Ultimele postari ale lui Daniel Ganea (vezi toate)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nineteen − 12 =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 ConsultatiiLaDomiciliu.ro