In caz de deces – ce avem de facut?

In caz de deces – ce avem de facut?

 

Nasterea si moartea fac parte din viata, un coleg mai batran glumea spunand ca moartea e singurul lucru sigur si definitiv. Daca se intampla, poate fi un fenomen natural sau poate fi ca urmare a unor disfunctii ale organismului.

In orice caz, daca e vorba de decesul care era de asteptat al unui pacient cu afectiuni diabilitante cunoscute, pasii sunt descrisi mai jos. Am facut acest plan pentru ca atunci case intampla de obicei te ia pe nepregatite.

Daca este vorba de un deces survenit in plina sanatate la domiciliu, este indicat sa se faca o autopsie. Autopsia se face la cererea si pe cheltuiala apartinatorilor care o solicita.
In caz de deces la domiciliu NU SE CHEAMA AMBULANTA, nu asta e obiectivul, ambulanta nu se ocupa de decese. De sunat sunam la 112, dar nu trebuie sa ne asteptam sa vina ambulanta sa ia cadavrul si sa-l duca la morga, pentru asta sunt serviciile funerare descrise mai jos. Daca se supicioneaza un deces suspect/moarte suspecta, sinucidere, otravire, accident casnic, sau accident de minca, dupa constatarea decesului se cheama direct medicina legala.

Pasii de urmat in cazul unui deces „de moarte buna” la domiciliu:

1. Dupa deces se cheama medicul de familie/salvarea care elibereaza “certificatul constatator al mortii” sau CMCD ( NU certificatul de deces!). Trebuie sa stiti ca Ambulanta 112 este posibil sa nu elibereze acest certificat daca pacientul este gasit decedat deja, fara semne de activitate cardiaca, urmand sa-l elibereze medicul de familie.
2. Cu certificatul constatator al mortii, buletinul de identitate si certificatul de nastere al decedatei si buletinul de identitate al persoanei care se ocupa de acte, se merge la primaria de sector ( oficiul de stare civila) care elibereaza “certificatul de deces”.
3. Dupa caz, trebuie vorbit cu preotul din parohie pt slujbele religioase de dinainte de inmormantare si pt inmormantare.
4. Tot cu aceasta ocazie trebuie verificata existenta unui loc de veci si plata taxelor anuale pt acesta.
Cat timp te ocupi de acte, loc de veci, traditional femeile din familie, eventual ajutate de 1-2 vecine spala decedatul, il imbraca, etc.
5. Apartinatorii isi impart de obicei sarcinile, cumpara sicriul, crucea si cele necesare pomenii (depinde cum doreste fiecare sa faca, o masa sau numai niste pachetele si coliva).
Trebuie sa va ganditi ca sunt niste costuri pentru toate acestea, in jur de 2500-3000 RON la oras.

Constatarea decesului de catre medic si eliberare certificatului constatator al decesului, imbalsamarea

In stabilirea decesului unei persoane, definitorie este incetarea ireversibila a a ctivitatii cerebrale sau a activitatii cardiace, stabilita prin mijloace medicale. Pentru confirmarea medicala a mortii cerebrale, in cazul adultului trebuie efectuate doua examinari la interval de cel putin 6 ore, iar pentru copilul cu varsta sub sapte ani, doua examinari la interval de cel putin 12 ore.

Certificatul medical constatator de deces (CMCD) se elibereaza post-mortem numai dupa implinirea a 24 de ore de la deces. Autopsia respectiv imbalsamarea se efectueaza numai in urma emiterii certificatului constatator de deces.

Certificatul medical constatator al decesului poate fi eliberat de catre medicul de familie pentru pacientul inscris pe lista lui numai daca sunt absolut convinsi ca patologia cu care il au in evidenta si evolutia sa din ultima perioada pot explica in mod convingator decesul iar moartea acestuia nu este una violenta.

Chiar si cu o buna cunoastere a pacientului si a patologiei acestuia care ar putea explica decesul, CMCD nu se elibereaza in lipsa examinarii si identificarii in baza unui document de identitate, a cadavrului.

Medicii de salvare au dreptul de a elibera certificatul constatator de deces numai in zilele de week-end sau alte zile in care medicii de familie corespunzatori nu lucreaza.

Imbalsamarea este procedeul medical prin care se urmareste conservarea cadavrului si evitarea descompunerii accelerate a acestuia. Imbalsamarea se efectueaza de catre personal calificat in acest sens. Procedura de imbalsamare este urmata imediat de toaletarea si cosmetizarea cadavrului, imbracarea acestuia si asezarea in sicriu. In urma efectuarii procedurii de imbalsamare se elibereaza certificatul de imbalsamare, document obligatoriu atat pentru transportarea sicriului cat si depunerea acestuia la capela.

Certificatul de deces se intocmeste la primaria in a carei raza teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face, verba, in termen de trei zile de la data incetarii din viata a persoanei, de catre persoanele prevazute de lege. In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia.

Actele necesare pentru declararea decesului la primarie sunt:
• certificatul constatator al decesului (CMCD);
• actul de identitate a persoanei decedate;
• certificatul de nastere al persoanei decedate (in original);
• certificatul de casatorie al decedatului (in original);
• aprobarea Parchetului sau a organului de politie (in caz de moarte violenta);
• livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoane supuse obligatiilor militare;
• actul de identitate (CI/BI) al declarantului.

 
Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul de identitate al celui decedat. Dupa intocmirea actului de deces, ofiterul de stare civila elibereaza oadeverinta de inhumare sau incinerare a cadavrului, facand mentiunea despre aceasta pe verso certificatului constatator al decesului.

In cazul decesului unui cetetean roman in afara granitelor tarii, transportul corpului neinsufletit in Romania se poate face numai in conditiile prevazute de legislatia nationala a tarii respective si in conformitate cu reglementarile internationale.

Conditiile acordarii ajutorului de deces (ajutorul de inmormantare), documentele necesare, cuamntum
Ajutorul de deces este reglementat in prezent prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. In cazul decesului unei persoane asigurate in sistemul public sau al unui pensionar, beneficiaza de ajutorul de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupa caz, sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul sau, in lipsa acestora, oricare persoana care face aceasta dovada.

Dovada suportarii cheltuielilor ocazionate de inmormantare se poate face prin orice mijloc de proba prevazut de lege.
Cuantumul ajutorului de deces se stabileste anual prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si nu poate fi mai mic decat valoarea castigului salarial mediu brut. Pentru anul 2011, cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, astfel:
• 2.022 lei, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului
• 1.011 lei, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului

Asiguratul sau pensionarul beneficiaza de ajutorul de deces in cazul decesului unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului. Conform legii, se considera membru de familie:
• sotul;
• copii proprii, copii adoptati, copii aflati in plasament familial sau cei incredintati spre crestere si educare familiei, in varsta de pana la 18 ani sau, daca isi continua studiile, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani, precum si copii incapabili de munca , indiferent de varsta, daca si-au pierdut capacitatea de munca inaintea varstelor mentionate;
• parintii si bunicii oricaruia dintre soti;

 
Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria raspundere a celui care solicita ajutorul.
Atunci cand membrul de familie decedat era un copil inapt pentru munca, in varsta de peste 18 ani, ajutorul de deces se acorda cu conditia prezentarii unui act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care se atesta cauza care l-a facut inapt pentru munca precum si data ivirii acesteia.

Ajutorul de deces se acorda distinct, in functie de calitatea persoanei decedate astfel:
• de catre angajator, in cazul decesului salariatului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
• de care institutia care gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj, in cazul decesului somerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia;
• de catre Casa Teritoriala de Pensii, respectiv Casa de Pensii Sectoriala (Bucuresti) in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului cu declaratie sau contract de asigurare sociala, respectiv a unui membru de familie al acestuia.

Ajutorul de deces se achita persoanei indreptatite sau mandatarului desemnat, prin procura speciala, de catre acesta. Dreptul asiguratilor de deces nu este conditionat de indeplinirea unui stagiu de cotizare.
Ajutorul de deces se achita in baza unui dosar care trebuie sa contina urmatoarele documente:
• cerere tip pentru acordarea ajutorului de deces;
• certificat de deces (original + copie);
• act de identitate al solicitantului (original + copie);
• acte de stare civila ale solicitantului din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, actul care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar (original + copie);
• dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original + copie);
• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale prin care se atesta boala care l-a facut inapt si data ivirii acesteia, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani (original);
• adeverinta care certifica faptul ca, la data decesului, membrul de famile cu varsta cuprinsa intre 18 – 26 de aniurma o forma de invatamant organizata potrivit legii (original).
In cazul decesului persoanei in timpul concediului pentru cresterea si ingrijirea copilului pana la implinirea varstei de 1 an, 2 ani, respectiv in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani, ajutorul de deces se plateste de catre anhajator daca, anterior intrarii in concediu, persoana in cauza era asigurata obligatoriu potrivit prevederilor articolului 6 alin. (1) pct. I, II sau V din lege si raportul de munca a fost suspendat.
Cererea pentru achitarea ajutorului de deces (ajutorul de inmormantare) se depune la platitorii acestui drept de asigurari sociale si poate fi solicitat in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa il solicite (aceasta data se asimileaza de regula cu data la care a avut loc efectuarea si suportarea cheltuielilor de inmormantare). Ajutorul de deces se achita in 24 de ore de la solicitare de un singur platitor. Dupa efectuarea platii ajutorului de deces, platitorul are obligatia de a inscrie pe versoul certificatului de deces original in baza caruia se solicita ajutorul de deces, mentiunea ACHITAT, data, semnatura si stampila.
Documentele care trebuie procurate sunt, in ordinea solicitarii si obtinerii lor, urmatoarele:
Certificat de deces eliberat de medicul de familie la care a fost arondat decedatul. Daca nu cunoasteti identitatea medicului de familie, puteti obtine ajutor de la Casa de Asigurari de Sanatate care tine evidenta listelor de pacienti ale tuturor medicilor din oras. Firma noastra poate obtine certificatul de deces in numele Dumneavoastra numai pe baza unei documentatii medicale adecvate. Pentru detalii, va rugam sa ne contactati.
Certificat de imbalsamare si Certificat de transporteliberate de Servicii Funerare . Conform legislatiei române in vigoare, imbalsamarea este obligatorie in vederea mentinerii decedatului la domiciliu sau intr-o capela mortuara. Atât operatiunea in sine, cât si eliberarea certificatului aferent sunt servicii oferite cu maxima promptitudine si profesionalism de Servicii Funerare Totodata intermediem conform cerintelor dumneavoastra transportul decedatului la casa mortuara si/sau la locul de inhumare si eliberam documentele insotitoare necesare. In caz de necesitate intocmim si documetatia necesara transportului intern, interjudetean sau international. Atentie! Amenzile aplicate in cazurile de incalcare ale prevederilor legale referitoare la imbalsamarea si transportul decedatilor se situeaza la valori de 10.000 – 100.000 RON! Noi va scutim in cel mai simplu si elegant mod posibil de neplaceri suplimentare, prin asigurarea serviciilor mentionate in conditii de perfecta legalitate!
Certificat de inhumare eliberat de primaria pe teritoriul careia s-a produs decesul. Acesta se obtine pe baza documentelor de mai sus si este necesar a fi prezentat administratiei cimitirului unde se efectueaza inhumarea.
Dosarul de solicitare a ajutorului de deces se constituie si se adreseaza numai in cazul pensionarilor primariei, prin depunerea acestuia la Casa de Pensii. Acest dosar trebuie sa includa: fotocopia certificatului de deces, ultimul talon de pensie, chitantele eliberate pentru serviciile prestate de catre casa mortuara si chitantele de eliberare a certificatelor de imbalsamare si transport.

Exista numeroase Pompe-Funebre, servicii funerare complete, cel putin in orasele medici si mari. Costurile sunt semnificative fata de mediul rural, dar apelarea la un astfel de serviciu iti simplifica substantial sarcinile.

SERVICII Funerare COMPLETE va pot ajuta in orice zi 24 din 24:
Consultanta funerara gratuita!
– Uneori un medic constatator de deces / certificatul constatator
– Imbalsamare / certificat imbalsamare, personal toaletat decedat
– Personal manipulant sicriu (coborat)
– Actele necesare inhumarii / incinerarii (in regim de urgenta)
– Primarie sanepid procuratura (cand este cazul)
– Dosarului complet, pentru ridicarea ajutorului de inmormantare 2117 lei
– Sicrie din brad, stejar, fag, etc
– Sicriu de zinc pentru repatrieri
– Urne din diferite estente de lemn
– Inchirieri catafalce si frigider mortuar
– Incinerare + Actele aferente
– Repatriere + Actele aferente
– Coroane, jerbe, aranjamente florale
– Transport intern sau international
– Transport persoane comemorare
– Asigurare loc de veci (indrumare catre), anunturi,
– Preot (daca nu aveti)
-Organizari parastase (mese de pomenire)
-coliva, prescura, colaci, etc
-pachete, de dulce sau post
-diverse articole, vesela, etc
-lumanari, candele, etc
-batiste, batiste preparate cu lumanare si banut
-prosoape, prosoape preot
-doliu, usa, pus piept
-saci oseminte
-toate cele necesare unei inmormantari

In situatia in care medicul de familie are suspiciuni referitoare la decesul fostului pacient are obligatia sa refuze eliberarea CMCD si sa solicite organelor judiciare dispunerea autopsiei medico-legale pentru elucidarea cauzelor decesului. Cazuri de moarte violenta sunt: accidentele rutiere, de munca, de tren, casnice, etc., sinucideri sau omucideri, chiar si atunci cand exista un interval liber intre evenimentele cauzale si deces.

In aceste situatii, medicul de familie trebuie sa anunte cazul organismelor de urmarire si cercetare penala in raza carora isi desfasoara activitatea urmand ca o echipa operativa compusa din medic legist, ofiter criminalist si politist sa desfasoare o ancheta de cercetare la fata locului. In urma anchetei se pot contura doua concluzii:
• confirmarea ca fiind un caz medico-legal – se va dispune autopsia medico-legala iar CMCD va fi eliberat ulterior de catre medicul legist;
• infirmarea ca fiind un caz medico-legal – cadavrul este predat apartinatorilor in baza unui proces-verbal de constatare la fata locului (document tipizat) care se completeaza de catre ofiterul de politie sau medicul legist. CMCD va fi eliberat in acest caz de catre medicul de familie care are obligatia sa pastreze la cabinetul sau procesul-verbal de constatare la fata locului.

Daniel Ganea
Vino cu mine
Ultimele postari ale lui Daniel Ganea (vezi toate)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 3 =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 ConsultatiiLaDomiciliu.ro