In ce consta prevederea 2%

In ce consta prevederea 2%

 

 Intr-adevar, nu le pot salva pe toate, dar pentru ea conteaza...

.

Directionarea a 2% din impozitul pe anul trecut

Legislatia Romaniei prevede prin art. 57 alin. (4) şi art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca puteţi dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil pentru susţinerea entitaţilor nonprofit care organizeaza si promoveaza sanatatea, dacă în anul precedent aţi avut venituri din salarii, chirii sau alte activitati independente:

–        venituri din  activitati independente,
–        venituri din cedarea folosintei bunurilor,
–        venituri din activitati agricole,
–        câştiguri din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
–        câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen,
–        venituri din salarii.

In secolul XIX oamenii din Fort Bragg - California aruncau gunoiul in golf. Marea a transformat sticla in mici nestemate care ne uimesc. Astazi Glass Beach este protejata si face parte din MacKerricher State Park.

Pentru a va implica astfel in filantropie, directionand cei 2% din impozitul retinut in anul anterior, depuneti personal sau prin posta la Administratia Financiara din aria in care aveti domiciliul, următoarele formulare, după caz:
Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România” se va depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2011 venituri din  activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, câştiguri din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, câştiguri din  operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente şi din activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei şi optează pentru virarea unei sume în contul unei entităţi nonprofit, completează formularul 200 doar la secţiunea III.

Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” se va depune de către persoanele fizice care au realizat în anul precedent venituri de natura salariilor.

IMPORTANT  !

Data limita de depunere  a  celor 2  formulare este 25  mai a anului curent.

Formularele respective sunt reglementate prin  la Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 52/2012 (publicat în M.O. nr. 72/30.01.2012
Formularele in alb, cu explicaţii se regăsesc si pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice: mfinante.ro/Portal ANAF/Asistenţa contribuabililor/

Daca le luati de pe site-ul ministerului, aveti nevoie de datele ONG-ului:

  • Fundatia medicala „Impreuna pentru Sanatate
    Cod fiscal: 16237829
    Cont IBAN: RO47 BTRL 0550 1205 L54 216xx
    Banca Transilvania Onesti

Chiar daca nu cunoasteti suma corespunzatoare a 2% din impozitul pe venit pe care il datorati statului, lasati liber si va fi trecuta de catre ofiterul de la finante, ea fiind calculata automat de catre aplicatia folosita de Administratia Fiscala.

Ar fi ideal sa atasati fotocopii ale fisei / fiselor dumneavoastra fiscale pe anul precedent daca le-ati primit de la angajator, daca nu, ele oricum vor ajunge la Administratia Fiscala fiind trimise de catre angajator. Pentru persoanele care desfasoara activitati independente, depunerea este obligatorie si se poate face atat personal sau prin intermediar simplu fara procura notariala, cat si prin POSTA.

Directionam 2% din impozitul pe anul trecut catre un ONG

Daniel Ganea
Vino cu mine
Ultimele postari ale lui Daniel Ganea (vezi toate)

Comentariile sunt oprite.

 ConsultatiiLaDomiciliu.ro