Sunt asigurat CASS? Cum verific? Cum fac?

Sunt asigurat CASS? Cum verific? Cum fac?

ANAF si CNAS, pe langa faptul ca sunt deosebit de neprietenoase cu musterii carora prin lege le datoreaza diligenta, sunt si foarte complicate din punct de vedere organizatoric. Nu stii cui sa te adresezi, unde si ce ai de facut, rareori gasesti pe internet raspunsuri.

Cum verific dacă sunt asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

Verificarea calității de asigurat se poate cu greu la ghiseele CAS din judet, sau on-line, din aplicaţia de pe site-ul CNAS  http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html, atunci cand site-ul functioneaza.

Cum pot deveni asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă nu sunt angajat sau nu am venituri ca să plătesc contributia de asigurări sociale de sănătate?

Persoanele nesalariate sau care nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate depunând online pe site-ul anaf „Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (D212) in care trebuie sa aleaga ce fel de asigurare sau plata doresc sa faca – descifrarea acestor elemente e o alta distractie…

Calitatea de asigurat pentru această categorie de persoane se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice si trebuie achitata pana la data limita de depunere a declaratiei din anul urmator (adica esti asigurat pe baza unei promisiuni, pe care si trebuie sa o achitiș daca castigi mai mult, platesti in anul urmator, daca castigi mai putin, iti raman banii la CAS in cont dar de platit raman platiti. Daca castigi mai putin de 12 salarii minime BRUTE pe economie, baza de calcul a plății contribuției de asigurări sociale de sănătate este egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației.

(Exemplu de calcul contribuție datorată, dacă D212 se depune în luna martie 2021: baza de calcul = 6 X 2.300 lei (valoarea salariului minim brut pe țară) = 13.800 lei x 10% (cota de contribuție) = 1.380 lei)

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, declarația D212 se poate depune:

  • prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;
  • prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
  • în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

(Art. 180 alin. (3) din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015)

Cine poate beneficia de calitatea de COasigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate?

Pot beneficia de calitatea de COasigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

(Art. 224 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat aprobate prin Ordinul  nr. 1549/2018)

Cum  pot dobândi calitatea de coasigurat părintii/sotul/sotia unei persoane asigurate?

Asta e important, mai ales cand te trezesti in spital ca nu esti asigurat…

Persoana angajată va solicita angajatorului declararea părinţilor/soţiei/soţului în categoria  persoanelor coasigurate, prin intermediul declarației fiscale D112.

Persoanele care se află în întreţinerea unei persoane asigurate care nu este salariată,   beneficiază de coasigurare dacă depun la casele asigurări de sănătate unde doresc să se înscrie, următoarele documente:

  • copii ale actelor de identitate valabile la data solicitării;
  • documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată;
  • declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii;
  • declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.

(Art. 11 alin. (1) lit. e) din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat)

Sunt asigurat, dar nu am cardul national de sănătate emis. Pot beneficia de servicii medicale în sistemul de asigurări de sănătate?

Cardul național de sănătate e o măgărie pe față a ANAF-ului – pentru un câștig infim care putea fi obtinut prin educație. a facut cheltuieli enorme în bani și nervii oamenilor, îngreunand concomitent activitatea medicală. Cardul nici măcar nu are date utile medicului sau pacientului, nici măcar un CNP al unui pensionar care nu are buletinul la el. Și colac peste pupăză, are în 99% din cazuri scris pin-ul pe el (al meu deasemenea, pt ca nu ți-l poti gestiona singur). Niste… incalificabili!

Asigurații care nu dețin sau pentru care nu  a fost emis cardul de sănătate beneficiază totuși de servicii medicale în baza verificărilor efectuate de către furnizorii de servicii medicale pe portalul http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. În situația în care cardul nu a fost încă emis, nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de înlocuire a cardului național de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale. Altfel, unele spitale cer aceasta adeverinta. In general CAS se multumeste cu printscreen de pe paguna „Verificare asigurat”.

(Art. 7 alin (1) lit. b) din Ordinul preşedintelui CNAS nr. 1549/2018, cu modificările şi completările ulterioare)

Cardul național de sănătate este emis, dar nu l-am primit. Ce trebuie să fac?

În cazul în care cardul v-a fost emis, dar poştașul nu a reuşit să vi-l predea la adresa de domiciliu, cardul dumneavoastră este transmis la casa de asigurări de sănătate de care aparțineți, de unde îl puteţi ridica personal stând la coada DACĂ GĂSIȚI BON sau dacă aveți noroc.  

Datele de contact ale tuturor caselor judeţene sunt disponibile pe site-ul CNAS la următorul link: http://www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html .

(Art. 5 alin. (7) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din Titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii)

Am pierdut cardul de sănătate/mi-a fost furat/mi-am schimbat numele. Cum pot obține un nou card?

Cardul duplicat se  eliberează la cerere, trimisa prin poștă:

  • Cerere tip (disponibilă la sediul casei de asigurări de sănătate sau pe pagina de internet a acesteia);
  • Copie a actului de identitate;
  • Dovada plății contravalorii cardului duplicat (15,26 lei), care poate fi achitată la casieria casei de asigurări de sănătate în evidența căreia vă aflați sau în contul indicat  pe site-ul  CAS.

Cererea va fi completată şi semnată de titular sau, după caz, de reprezentantul/ împuternicitul legal al acestuia, la cerere fiind atașată copia actului de identitate al titularului (sau, după caz, şi a împuternicitului). Documentele necesare pentru eliberarea cardului duplicat pot fi transmise și prin poștă electronică (e-mail adică) către casa de asigurări de sănătate județeană. 

(Ordinul președintelui CNAS nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalităţii de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum şi a modalităţii de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate – art.4 alin. (2) pentru pierdere/furt şi art. 4 alin. (3) în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului național emis inițial, cu returnarea acestuia)

Care este valabilitatea cardului național de asigurări de sănătate?

Perioada de valabilitate a cardului național de sănătate este de 7 ani, după cared o iei de la capăt cu smerenia. Prelungirea valabilității cardului se face în mod automat în sistemul informatic și ar trebui să-ți vina acasă pe nepusă masă.

Cardurile de sănătate mai vechi țin ceva mai mult, cele emise în anul 2013 sunt valabile până în anul 2027, iar cardurile de sănătate emise în anul 2014 sunt valabile până în anul 2028.

Toate celelalte carduri emise după data de 31 decembrie 2014 au valabilitate 7 ani. De exemplu, un card de sănătate emis  în  ianuarie  2015 este valabil până în ianuarie 2022.

(Art. 6^1 din HG nr. 900/2012 cu modificările şi completările ulterioare)

Cum pot obține cardul european de asigurări de sănătate (CEASS/EHIC)?

Ăsta e cu totul altă mâncare de pește și chiar e util când mergi în străinătate. Cardul european de asigurări de sănătate se obţine în urma unei cereri adresate casei de asigurări de sănătate județene de care aparţineţi, însoţită de copia actului de identitate. În 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cardul este emis  și transmis prin poștă la adresa menționată în cerere.

(Capitolul II, pct.2.1, 2.2, 2.3 din Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum şi a instrucţiunilor de completare şi a modalităţilor de eliberare şi utilizare ale acestuia, cu modificările și completările ulterioare)

Aflaţi mai multe accesând link-ul http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

Care sunt serviciile medicale de care pot beneficia în baza cardului european de asigurări de sănătate, dacă sunt asigurat în sistemul de asigurări de sănătate din România?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS/EHIC) oferă titularului dreptul la servicii medicale necesare în timpul şederii temporare pe teritoriul unui alt stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, indiferent de scopul șederii, fie că este turistic sau legat de activități profesionale sau de studii. Cardul european de asigurări sociale de sănătate nu poate fi folosit pentru tratament medical planificat, doar pentru (orice) intervenții sau tratamente inopinate (traumatisme, eruptii, infectii). Pt cele programate (defect septalcare trebuie operat la un copil, dantura, deviatie de sept, reconstructii, lifting), trebuie sa fii refuzat in tara si sa obtii formular E112.

(Decizia nr. S1 din 12 iunie 2009 privind cardul european de asigurări sociale de sănătate)

Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în care se deplasează titularul cardului și nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru respectiv. Este posibil ca pentru anumite servicii să se perceapă co-plată, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral. 

(Art. 19, 27 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările şi completările ulterioare; art. 327-336 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare)

Aflaţi mai multe informaţii despre serviciile care se acordă în baza cardului, respectiv modul de utilizare al acestuia pe teritoriul altor state accesând  următoarele link-uri: 

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1737

Am depăşit vârsta de 18 ani, dar sunt, în continuare, elev/student. Cum pot să-mi menţin calitatea de asigurat de sănătate?

Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani care urmează o formă de învățământ de zi, inclusiv absolvenții de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, sunt asiguraţi fără plata contribuţiei, dacă nu  realizează venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de bază minim brut pe ţară ori venituri din salarii sau asimilate salariilor.

(Art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 154 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal)

Pentru menținerea calității de asigurat, tinerii cu vârsta de peste 18 ani vor depune/transmite casei de asigurări de sănătate de care aparţin copia actului de identitate valabil la data solicitării, precum şi un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, avizat de instituția de învățământ; absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, vor  transmite  la casa de asigurări un document valabil din care să rezulte că au absolvit studiile liceale.

(Art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordinul CNAS nr. 1549/2018)

Care este stagiul minim de cotizare necesar pentru a putea beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate?

Majoritatea dintre noi nu ne-am luat niciodată concediu medical, dar cu vârsta, apare și aceasstă problemă. Stagiul minim de asigurare pentru acordarea indemnizaţiilor prevăzute de OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.

Exemplul nr. 1Situație în care există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

luna                      12        11        10        9        8        7       6        5        4       3       2       1

zile lucrătoare      19         22       23      20      23      22     21      22      20     22     20     21

zile de stagiu        19        20       13      20      13      21     21      22      20      22     20     21

– luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului; (…) – luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului. În acest caz condiţia de stagiu de asigurare este realizată, întrucât se constată că există 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1 – 6).

(2) În cazul în care nu au fost realizate venituri în cele 6 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puţin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 2 – Situaţie în care nu există 6 luni integrale de stagiu de asigurare

____________________________________________________________________

luna                       12      11      10      9       8       7      6       5       4       3       2       1

zile lucrătoare       19      22       23    20    23      22     21     22     20    22    20     21

zile de stagiu        10      19       16    10    13        5     21      22    10     22    20    16

____________________________________________________________________

 În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 – 6).

Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar numărul de zile de stagiu este de 111 zile. Diferenţa este de 15 zile. În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7 – 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii şi indemnizaţii.

(Art.7 din Ordin MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017)

Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații beneficiază de concedii şi indemnizaţii, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul unor situaţii de excepţie, respectiv în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin Hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, riscului maternal, carantinei, precum şi în cazul izolării (infectării cu Covid-19).

(Art. 7 din OUG 158/2005 cu modificările şi completările ulterioare)

Ce trebuie să fac dacă nu sunt angajat și vreau să mă asigur pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate?

Nu e o idee rea, fiindca nu stii ce sau cione dă peste tine. Persoanele fizice care nu sunt salariate şi nici nu realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor şi nu se încadrează în categoria persoanelor care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, se pot asigura contracost în sistemul național de asigurări sociale de sănătate pentru a beneficia de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în  baza unui  contract de asigurare.

Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Contractul poate fi încheiat pentru o perioada determinată/nedeterminată la un venit ales de către asigurat, ce nu ține cont de veniturile impozabile realizate. Venitul ales nu poate fi mai mic decât valoarea lunară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii şi nu poate depăși valoarea a 12 salarii minime.

Deasemenea, mai nou poti depune declaratia unica D212 cu venit 0 si bifezi casuta CASS – platesti 6 luni si esti asigurat 12.

(Art.3 alin (3) şi art. 10 alin (3) din OUG nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare)

Contractul de asigurare nu se încheie retroactiv și produce efecte exclusiv de la data înregistrării.

(Art. 6, alin (6) din O.U.G. nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare)

Contribuţia lunară de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este de 1% şi se aplică asupra venitului înscris în contract.

(Art. 265 alin (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 220^7 alin. (1) din Codul fiscal; art. 5 din Ordinul MS/CNAS nr. 15/2018/1311/2017; art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare)

Cum beneficiez de monitorizarea stării de sănătate pe perioada izolării la domiciliu, dacă sunt infectat cu virusul SARS-CoV-2 , dar nu sunt înscris pe lista unui medic de familie sau medicul de familie pe lista căruia sunt înscris nu mai deține praxisul?

Monitorizarea zilnică a stării de sănătate pe perioada izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoana infectată cu virusul SARS-CoV-2, care nu este înscrisă pe lista unui medic de familie, este efectuată de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti conform Ordinului MS nr. 1513/2020, cu greu și fără entuziasm. Mai nou pacienți dispneici cu covid sunt lăsați acasă de ambulanta 112 (asta când echipajul chiar ajunge; vedeți că vin vremuri grele).

Pentru orice alta problemă legată de cardul național de sănătate, întrebați un medic, un prieten, sau direct la CAS. Ideal ar fi sa n-ai nevoie de el, dar dacă vrei rețete compensate sau internare, vei avea nevoie. Din pacate CAS a sărăcit (și din cauza decontărilor private) și vad că din ce în ce mai mult internarile „în urgență” sunt transformate in externări „la cerere” cu recomandarea de prezentare în ambulator sau cu bilet de la medicul de familie. Cândva ne păsa, cândva făceam invers. Au trecut vremurile alea, de-acum să avem grijă la ce vine.

Daniel Ganea
Vino cu mine
Ultimele postari ale lui Daniel Ganea (vezi toate)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

four − 4 =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 ConsultatiiLaDomiciliu.ro